Till 2009 års tråd-profil valdes på årsmötet i Salo, Finland, Antero Järvinen. PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Administrator   
2010-08-20 09:10

Antero är född 1945 i Valkeala, östra Finland, vilket är ett helt finskspråkigt område.

Bland Antero Järvinens många meriter kan nämnas utbildning på Tekniska högskolan (i Helsingfors) till diplomingenjör och teknologie licentiat samt forskare och lärare vid densamma. Han anställdes därefter vid Ovako Imatra som utvecklingsingenjör och samtidigt lärare vid LUT (Lappeenranta, Villmanstrand). Därefter som processutvecklingschef vid Ovako Koverhar samt perioden därefter produktchef för billets vid samma företag. 1986 – 93 blev Antero exportförsäljningschef för billets och valstråd vid Ovako Steel, Dalsbruk Oy Ab och därefter anställd på Fundia Wire som utvecklingschef för Koverhar och Dalsbruk samt 2000 - 2005 produktchef för valstråd.

Antero har nu sedan 2005 en tjänst som utvecklingschef på Ovako Wire för Dalsbruks valsverk.

Antero har flera hobbies. Det breda spektrat av intressen täcker såväl musik, tennis som motorcykel.

Antero deltog första gången i NTTF år 1978 som ”gästande”, och blev 1991 s.k. associerad medlem. Hans stora engagemang och stora intresse för trådfrågor har bidragit till ett för alla medlemsföretag värdefullt innehåll i föreningens arbete och stimulerat till en gynnsam utveckling av detsamma.

Senast uppdaterad 2014-04-24 19:34