Till 2010 års tråd-profil valdes på årsmötet i Högbo, Jonas Eriksson, Swedwire AB. PDF Skriv ut Skicka sidan
2010-12-15 20:31

Jonas är utbildad tekniker mot automatiserad tillverkningsindustri på Chalmers i Göteborg med ett stort intresse för förändringsarbete inom produktion och organisation.

2001 anställdes Jonas på Swedwire som produktionschef. Han kom från Autotube som är en stor leverantör av rörsystem till fordonsindustrin. Arbetade där med att leda och utveckla en flödesorienterad produktion.

På Swedwire har arbetet med att förändra och implementera nya tekniker och arbetssätt fortsatt med goda resultat.

Detta har resulterat i en fabrik som har gått från att vara beroende av bly, saltsyra & natronlut till att vara en som använder ny och miljövänlig teknik. Exempel på detta är:

  • Saltsyra betning ersatt med mekanisk skalbrytning på högkolhaltigt mtrl.
  • Bly, saltsyra & natronlut i varmförzinkningen ersatt med ultraljudsavfettning.
  • Boraxbeläggning på tråd innan dragning borttagen ej ersatt med något annat.

Förändringarna har också bidragit till att minska energiförbrukningen, mindre restprodukter från produktion och en bättre arbetsmiljö i fabriken.

Senast uppdaterad 2014-04-24 19:34