Trådprofiler
Till 2011 års Trådprofil valdes vid årsmötet i Sundsvall, Conny Knutsson PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Björn Borg   
2014-04-24 18:48

Conny bor tillsammans med sin fru Anita på landsbygden utanför Rimforsa som ligger ca 35 km söder om Linköping. Han har tre döttrar som numera flugit ut ur huset.

Karriären började Conny på material laboratoriet på SAAB flygdivisionen i Linköping. Han arbetade där främst med utprovning av fiberkompositer. Efter sex år flyttade Han ut i produktionen och var med och byggde upp hela komposittillverkningen på SAAB. Conny arbetade både i arbetsledande positioner och som tekniker. I samband med utvecklingen av JAS Gripen så flyttade han över en tid till England för att vara med och ta hem produktionen av vingarna.

Efter 12 år inom SAAB’s stora organisation blev han nyfiken på hur det skulle vara att arbeta i en mindre organisation och började 1989 som produktionschef på Hjulsbro Spännarmering AB i Linköping. Där har han blivit kvar även om företaget bytt namn några gånger. Sedan 2006 arbetar Conny även som platschef för FNsteel Hjulsbro AB som är företagets nuvarande namn.

Conny har varit medlem i NTTF under många år och har alltid varit en frekvent besökare på årsmötena. Under många år har han även varit inblandad i forskningsaktiviteter som drivit svensk tråddrageriutvecklingen framåt, främst genom praktiska försök i produktionen. Några forskningsaktiviteter som han var inblandar i under 2000-talet har varit projektet ”alternativ till betning” och ”högre draghastighet”.

Under de senaste åren har Conny varit den mest drivande när det gäller alternativ till Borax . Han var en av de första som tog upp frågan om NTTF inte kunde hålla ett föredrag gällande reglerna kring ett förbud. Under 2010 och 2011 har han varit ansvarig för de försök som genomförts vid FNsteel i Hjulsbro och Dalsbruk gällande smörjmedelsbärare med låg eller ingen Borax. Resultaten presenterades vid NTTFs årsmöte i Sundsvall på ett pedagogisk och informativt sätt som har gett en bra grund av information för andra tråddragerier som vill göra försök. Under årsmötet erbjöds även andra företag att utnyttja det smörjmedelsbärarbad som FNsteel kommer att blanda under hösten/vintern 2011. Connys presentation och det erbjudande som FNsteel gjort tyder på en god förståelse av vad det handlar om att vara medlem i NTTF där syftet är att mellan medlemmarna öka utbytet i tekniska frågor och stärka den personliga samhörigheten.

Senast uppdaterad 2014-04-24 19:34
 
Till 2010 års tråd-profil valdes på årsmötet i Högbo, Jonas Eriksson, Swedwire AB. PDF Skriv ut Skicka sidan
2010-12-15 20:31

Jonas är utbildad tekniker mot automatiserad tillverkningsindustri på Chalmers i Göteborg med ett stort intresse för förändringsarbete inom produktion och organisation.

2001 anställdes Jonas på Swedwire som produktionschef. Han kom från Autotube som är en stor leverantör av rörsystem till fordonsindustrin. Arbetade där med att leda och utveckla en flödesorienterad produktion.

På Swedwire har arbetet med att förändra och implementera nya tekniker och arbetssätt fortsatt med goda resultat.

Detta har resulterat i en fabrik som har gått från att vara beroende av bly, saltsyra & natronlut till att vara en som använder ny och miljövänlig teknik. Exempel på detta är:

  • Saltsyra betning ersatt med mekanisk skalbrytning på högkolhaltigt mtrl.
  • Bly, saltsyra & natronlut i varmförzinkningen ersatt med ultraljudsavfettning.
  • Boraxbeläggning på tråd innan dragning borttagen ej ersatt med något annat.

Förändringarna har också bidragit till att minska energiförbrukningen, mindre restprodukter från produktion och en bättre arbetsmiljö i fabriken.

Senast uppdaterad 2014-04-24 19:34
 
Till 2009 års tråd-profil valdes på årsmötet i Salo, Finland, Antero Järvinen. PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Administrator   
2010-08-20 09:10

Antero är född 1945 i Valkeala, östra Finland, vilket är ett helt finskspråkigt område.

Bland Antero Järvinens många meriter kan nämnas utbildning på Tekniska högskolan (i Helsingfors) till diplomingenjör och teknologie licentiat samt forskare och lärare vid densamma. Han anställdes därefter vid Ovako Imatra som utvecklingsingenjör och samtidigt lärare vid LUT (Lappeenranta, Villmanstrand). Därefter som processutvecklingschef vid Ovako Koverhar samt perioden därefter produktchef för billets vid samma företag. 1986 – 93 blev Antero exportförsäljningschef för billets och valstråd vid Ovako Steel, Dalsbruk Oy Ab och därefter anställd på Fundia Wire som utvecklingschef för Koverhar och Dalsbruk samt 2000 - 2005 produktchef för valstråd.

Antero har nu sedan 2005 en tjänst som utvecklingschef på Ovako Wire för Dalsbruks valsverk.

Antero har flera hobbies. Det breda spektrat av intressen täcker såväl musik, tennis som motorcykel.

Antero deltog första gången i NTTF år 1978 som ”gästande”, och blev 1991 s.k. associerad medlem. Hans stora engagemang och stora intresse för trådfrågor har bidragit till ett för alla medlemsföretag värdefullt innehåll i föreningens arbete och stimulerat till en gynnsam utveckling av detsamma.

Senast uppdaterad 2014-04-24 19:34
 
<< Första < Föregående 1 2 Nästa > Sista >>

Sida 2 av 2