logo
NORDISK TRÅDTEKNISK FÖRENING - för anställda i företag som tillverkar eller bearbetar metallisk tråd samt för leverantörer till trådindustrin

ÅRSMÖTESKONFERENS 2024

. .19 – 20 september

Clarion Hotel Winn Gävle

Clarion-Gävle-Ok_1.png#asset:1513

Torsdagen den 19 september

08.00 – 08.30 .Samling, registrering och möjlighet till kaffe
08.30 – 09.00 .Mötets öppnande, Årsmötesförhandlingar, Helena Frank, Hörle Wire, Värnamo
09.00 – 09.30 .Miniutställarnas presentation
09.30 – 10.15 .Fika + miniutställning
10.15 – 10.45 .Artificial Intelligence in wire drawing, Frigerio, Andrés Cartagena (MFL-X)
10.45 – 11.15 .Induktiv Mätning och mätning med Kamera, Anders Vallenfjord, KMK Instrument
11.15 – 11.45 .CBAM – varför och vad innebär det, Helen Axelsson, Jernkontoret

11.45 – 13.15 .Lunch + miniutställning

13.15 – 13.45 .Vakant
13.45 – 14.15 .Hållbarhet i praktiken, Inducor via Teams
14.15 – 14.45 .Ytkontroll med visionteknik, DVS, Willem Toonen
14.45 – 15.15 .Projekt rengöring och mätning, Joakim Larsson, Örebro Universitet
15.15 – 16.00 .Fika + miniutställning
16.00 – 16.30 .Dimension and Profile Measurement, Christian Weber, Zumbach Electronic AG

16.30 - Tid till förfogande …..
19.30 - Samling för årsmötesmiddag – mingel och bubbel 20.00 -
Årsmötesmiddag, glatt humör medtages ….

Fredagen den 20 september

08.45 Avresa för studiebesök (20 min) Strömberg Buss
09.30 – 11.30 Besök hos Zapp Precision Metals i Sandviken
11.30 – 12.00 Återresa till Clarion Hotel Winn i Gävle
12.00 – 13.00 Lunch och avslutning på Clarion