logo
NORDISK TRÅDTEKNISK FÖRENING - för anställda i företag som tillverkar eller bearbetar metallisk tråd samt för leverantörer till trådindustrin
 • Helsingör 2021 1
 • Sofiero 2021 2
 • Sofiero 2021 3
 • Sofiero 2021 4
 • Sofiero 2021 5
 • Jönköping 2021 1
 • Jönköping 2021 2
 • Jönköping 2021 4
 • Jönköping 2021 5
 • Jönköping 2021 6
 • Jönköping 2121 3


Årsmötes-konferensen 2021

NTTF´s Årsmöte 2021 genomfördes 16:e september från Suzuki Garphyttan via länk på Microsoft Teams. Rent tekniskt tycker vi att det fungerade bra, men det är svårt att ersätta de fysiska mötena. Det blir betydligt mindre diskussioner medlemmarna emellan. Antal deltagare blev inte heller så stort, endast 32 stycken hade anmält sitt intresse.

09.00 – 09.30 Årsmötesförhandlingar med val av ledamöter för 2022 09.30 – 10.00 Hybrit, stål utan kol, Mikael Larsson Swerim 10.00 – 10.30 Data-insamling, Tony Eriksson, Mustadfors 10.30 – 11.00 Trådlös Trådövervakning, Anton Jansson, Wire Innovations Sweden AB Föredragen genomfördes på ett bra sätt och de var mycket intressanta, dock blev det inte så många frågor som det brukar vara.

Vi har nu startat planeringen inför Årsmötet 2022 och vi har åter reserverat Elite Hotell i Jönköping den 22 - 23:e september 2022.

Vi tror att nästa årsmöte kommer kunna genomföras på normalt sätt.
Tänkvärda citat

I vår familj gör barnen alltid precis
som vi säger, och säger, och säger....

Okänd 2021-10-28

Förmågan att tänka annorlunda än igår
skiljer den vise från den envise

John Steinbeck 2021-10-28

Om man är ute på djupt vatten
äe der klokt att hålla munnen stängd

Okänd 2021-10-28