logo
NORDISK TRÅDTEKNISK FÖRENING - för anställda i företag som tillverkar eller bearbetar metallisk tråd samt för leverantörer till trådindustrin
 • Juli 2020 1
 • Juli 2020 2
 • Juli 2020 3
 • Juli 2020 4
 • Juli 2020 5
 • Juli 2020 6
 • Juli 2020 7
 • Juli 2020 8
 • Juli 2020 9
 • Juli 2020 10
 • Juli 2020 11
 • Juli 2020 12
 • Sep 2020 1
 • Sep 2020 2
 • Sep 2020 4
 • Sep 2020 3

Tyvärr ser vi oss nödsakade att på grund av nuvarande läge avseende

Corona-pandemin ställa in ÅRSMÖTESKONFERENSEN 2020 som skulle

ha hållits på Elite Hotell Jönköping. Ny tidpunkt blir den 23 - 24 sep 2021.

Vi återkommer med ny information i feb-mars avseende Årsmötet 2021.Tänkvärda citat

Den som aldrig gjort ett misstag,
har aldrig prövat något nytt.

A Einstein 2020-10-17

Livet är som att cykla, för att behålla balansen
måste du fortsätta framåt.

A Einstein 2020-10-17

Det finns inget ont i pengar.
Det onda ligger i hur de används

M Gandhi 2020-10-17