logo
NORDISK TRÅDTEKNISK FÖRENING - för anställda i företag som tillverkar eller bearbetar metallisk tråd samt för leverantörer till trådindustrin
 • Helsingör 2021 1
 • Sofiero 2021 2
 • Sofiero 2021 3
 • Sofiero 2021 4
 • Sofiero 2021 5
 • Jönköping 2021 1
 • Jönköping 2021 2
 • Jönköping 2021 4
 • Jönköping 2021 5
 • Jönköping 2021 6
 • Jönköping 2121 3


Årsmötes-konferensen 2021På grund av rådande läge avseende Corona har vi beslutat att inte hålla något fysiskt Årsmöte 2021.
Årsmötes-konferensen kommer därför hållas digitalt via Microsoft Teams.

.

Årsmötes-förhandlingarna kommer hållas torsdag 16 september med
start kl 09.00.
Årsmötet beräknas vara klart c:a 11.00.
Val av funktionärer kommer ske som vanligt medelst röstning.

Direkt efter Årsmötes-förhandlingarna håller vi 3 st föredrag, mer info
kommer i samband med inbjudan till Årsmötet.

Alla medlemmar kommer bjudas in till Årsmötet via mail c:a 5 veckor före årsmötet. Vi vill ha anmälan senast 3 veckor före årsmötet; endast de som anmält deltagande kommer bjudas in till Årsmötet via Microsoft Teams.Tänkvärda citat

Misslyckandet är framgångens moder

Mao Zedong 2021-07-26

Det finns två skäl till att folk gör vad de gör.
Ett bra skäl och det verkliga skälet

Piermont Morgan 2021-07-27

Alla djur, utom människan vet att livets
huvudsakliga mening är att njuta av det

Samuel Butler 2021-07-25